Inwentaryzacja budowlana zastanego obiektu

Jedną z usług realizowanych przez firmę NIWA jest inwentaryzacja budowlana zastanego obiektu. Jest to specjalistyczne opracowanie wykonywane przez geodetów mających odpowiednie kwalifikacje — wykształcenie i doświadczenie pozwalające na rzetelne oraz precyzyjne dokonywanie pomiarów i obliczeń.

Zajmujemy się tworzeniem dokumentacji składającej się z dwóch części:

  • opisowej — w niej zostają umieszczone informacje dotyczące budynku i jego konstrukcji (od fundamentów po sam dach),
  • ilustrującej stan faktyczny za pomocą zdjęć — na nich również powinny znajdować się poszczególne elementy konstrukcyjne.

Podczas pracy geodeci używają sprzętu pomiarowego, a także korzystają ze specjalistycznej wiedzy. Dzięki temu dokonują faktycznej analizy materiałów, z których zbudowano obiekt, ich wymiarów i wielkości, a także przygotowują opisowo-ilustracyjny protokół całej czynności. Wykonujemy także czynności dotyczące wznawiania granic, które są przydatne np. w przypadku tzw. zatarcia granic. Często pozwalają odzyskać cenne metry utracone np. w wyniku powstania ogrodzenia sąsiadów.

 

Jak przebiega inwentaryzacja budowlana obiektu zastanego?

Geodeta dokonuje opisu wyglądu budowli, stanu technicznego, materiałów budowlanych użytych do postawienia konstrukcji, przedstawia dokładną lokalizację, zajmowaną powierzchnię oraz typ budynku. Dokonuje pomiarów związanych z określeniem wysokości, przebiegiem granic czy dostępem do drogi. W trakcie pracy dokonuje m.in. pomiarów ścian, okien, drzwi i elewacji. Przygotowuje również rzut techniczny i przekroje budynku oraz sporządza dokumentację z całej czynności, by przekazać ją w ręce inwestorów.

 

Kiedy wykonać inwentaryzację budowlaną obiektu zastanego?

Inwentaryzację tego rodzaju przeprowadza się m.in. w związku z:

  • renowacją obiektu,
  • planami rozbudowy budynku,
  • zmianą aranżacji zewnętrznej i wewnętrznej obiektu,
  • planowaniem rozbiórki.

Dokumentacja jest przydatna wtedy, gdy inwestorzy czy właściciele budynku nie mają pełnych informacji na temat stanu technicznego poszczególnych elementów konstrukcji, a także zgodności stanu budynku z informacjami znajdującymi się w ewidencji. Inwentaryzacja pozwala je uzyskać i w pełni legalnie rozpocząć procedurę rozbudowy czy rozbiórki nieruchomości.