MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH - WEJHEROWO

Przygotowujemy mapy do celów projektowych. Są one niezbędne do uzyskania dokumentacji pozwalającej na legalne rozpoczęcie budowy domu lub budynku użytkowego. Są także potrzebne do tego, aby zgodnie z wymogami prawnymi zagospodarować teren. Należy bowiem pamiętać, że podczas nanoszenia budynku na mapę bierze się pod uwagę warunki zabudowy wydane dla danego obiektu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz mapę zasadniczą. To właśnie na nią nanosi się planowany budynek, aby w ten sposób zyskać pewność, że projekt jest możliwy do realizacji na wskazanym terenie i nie koliduje z żadną inną budowlą. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przygotowana mapa jest ważna do czasu, aż ukształtowanie terenu na danym obszarze nie ulegnie zmianie.

 

Jak powstaje mapa do celów budowlanych?

Geodeta po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji, w tym nieaktualnej mapy zasadniczej, musi dokonać inspekcji wskazanego obszaru. Udaje się tam i przeprowadza wywiad, mierząc wszystko i nanosząc zmiany ukształtowania terenu na mapę zasadniczą.

Aby mapa do celów budowlanych miała faktyczny wpływ na zagospodarowanie terenu, musi zostać wykonana w sposób precyzyjny przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Zatrudniani przez nas pracownicy mają kwalifikacje do tego rodzaju działalności. Sporządzają niezbędne dokumenty, podpisują je i pieczętują, co umożliwia rozpoczęcie inwestycji. Opracowujemy też mapy do celów prawnych, które umożliwiają np. założenie księgi wieczystej czy sprzedaż nieruchomości.

Podczas dokonywania pomiarów wykorzystujemy specjalistyczny sprzęt, w tym m.in. dalmierze, niwelatory i tachimetry, aby uzyskane pomiary zgadzały się ze stanem faktycznym. Dzięki temu masz pewność, że budynek, droga czy planowana infrastruktura powstaną w przeznaczonym do tego miejscu i we w pełni legalny sposób.

Każdy pomiar i mapa są sporządzane zgodnie z ustalonymi terminami, a także na podstawie wskazań inwestorów oraz wymogów techniczno-prawnych. Dzięki temu szybko i sprawnie otrzymasz dokumenty, którą umożliwią realizację kolejnych etapów inwestycji. Zaufaj precyzji i rzetelności, które gwarantujemy — skorzystaj z usług geodezyjnych na miarę Twoich potrzeb. Zapraszamy do współpracy.