TYCZENIE OBIEKTÓW - WEJHEROWO

Oferujemy tyczenie obiektów na terenie całego powiatu Wejherowskiego. Realizacja tego rodzaju prac jest jedną z podstawowych czynności, jaką należy wykonać w związku z budową nowego obiektu, rozbudową już istniejącego, a także w związku z planem ogrodzenia działki czy sprzedaży nieruchomości. Pozwala upewnić się, w jaki sposób przebiegają granice, a także umożliwia realizację miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wynikającymi z niego wymogami.

Do współpracy zachęcamy zarówno inwestorów prywatnych, przedsiębiorców, jak i instytucje publiczne. Dysponujemy zapleczem umożliwiającym realizację niewielkich zleceń, a także tych dotyczących dużych obszarów. Zatrudniamy wyspecjalizowanych i doświadczonych geodetów, którzy przygotują dokumentację z przeprowadzonych czynności, a także w przejrzysty sposób przedstawią ich wyniki.

 

Tyczenie obiektów — prawny i praktyczny wymóg

Brak wytyczenia granic może w przyszłości wiązać się z poważnymi kosztami. Niekiedy bowiem okazuje się, że ogrodzenie zostało zbudowane nie na własnym gruncie, a na działce sąsiada. W związku z tym konieczna jest jego rozbiórka i ponowna budowa lub konieczność odkupu działki. Aby zaoszczędzić stres, środki i czas związane z ewentualnymi błędami, skontaktuj się z nami — dokonamy odpowiednich pomiarów i wytyczymy granice w przejrzysty sposób. Warto pamiętać, że skorzystanie z usług geodezyjnych jest niezbędne już na etapie starania się o uzyskanie pozwolenia na budowę, kiedy to konieczne jest przygotowanie mapy dla danego projektu.

 

sprzęt pomiarowy

 

Na czym polega tyczenie obiektów?

Pracownik biura wytycza obiekty budowlane, biorąc pod uwagę działkę, gdyż niezwykle ważne jest, aby mieściła się ona w granicach terenu. Polega to na przeniesieniu projektu architekta i fizycznym zaznaczeniu głównych osi konstrukcyjnych budynku i wszystkich jego charakterystycznych cech. Dotyczy to punktów nad i pod ziemią, gdyż ważne jest odpowiednie uzbrojenie terenu oraz właściwe usytuowanie budowli względem pozostałych budynków i konstrukcji znajdujących się na terenie.

To ważna część pomiarów realizacyjnych, dzięki którym tyczenie obiektów liniowych, obiektów powierzchniowych lub tyczenia sieci uzbrojenia pozwalają na wybór bezpiecznej lokalizacji i w przyszłości właściwego użytkowania konstrukcji. Geodeta, wykorzystując specjalne ławy lub metodę kołków, wyznacza charakterystyczne punkty, wykorzystując do tego projekt rzutu parteru budynku oraz projekt zagospodarowania. Dokonuje też właściwego wpisu w dzienniku budowy. Dzięki odpowiednim kwalifikacjom tego rodzaju procedury mają w pełni legalny charakter, a wręcz są wymagane na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, aby ta mogła być kontynuowana. Zapraszamy do współpracy.