Tyczenie obiektów budowlanych

Tyczenie granic nieruchomości ma ułatwić poprawną realizację planu zagospodarowania przestrzennego oraz pomaga upewnić się, czy nie wkraczamy na działkę sąsiada. Firma NIWA przykłada dużą wagę do dokonywania poprawnych pomiarów związanych z wyznaczaniem obszaru działek oraz nieruchomości.

 

Na czym polega tyczenie obiektów budowlanych w firmie NIWA?

Pracownik biura wytycza obiekty budowlane, biorąc pod uwagę działkę, gdyż niezwykle ważne jest, aby mieściła się ona w granicach terenu. Polega to na przeniesieniu projektu architekta i fizycznym zaznaczeniu głównych osi konstrukcyjnych budynku i wszystkich jego charakterystycznych cech. Dotyczy to punktów nad i pod ziemią, gdyż ważne jest odpowiednie uzbrojenie terenu oraz właściwe usytuowanie budowli względem pozostałych budynków i konstrukcji znajdujących się na terenie.

To ważna część pomiarów realizacyjnych, dzięki którym tycznie obiektów liniowych, obiektów powierzchniowych lub tyczenia sieci uzbrojenia pozwalają na wybór bezpiecznej lokalizacji i w przyszłości właściwego użytkowania konstrukcji. Geodeta, wykorzystując specjalne ławy lub metodę kołków, wyznacza charakterystyczne punkty, wykorzystując do tego projekt rzutu parteru budynku oraz projekt zagospodarowania. Dokonuje też właściwego wpisu w dziennika budowy.

 

sprzęt pomiarowy

 

Czego jeszcze może dotyczyć geodezyjne wytyczenie obiektów?

Tyczenie kojarzone jest przede wszystkim z biegiem fundamentów oraz ścian budynku mieszkalnego lub użytkowego. Jednak stosowane jest również do określenia przebiegu sieci elektroenergetycznych, przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych czy telekomunikacyjnych.

Nasze usługi obejmują:

  • wytyczenie budynku,
  • wytyczenie sieci,
  • wytyczenie przyłączy.