Tyczenie sieci i przyłączy

Oferujemy tyczenie sieci i przyłączy. Usługa jest skierowana do inwestorów prywatnych, przedsiębiorców oraz instytucji publicznych. Polega na stworzeniu projektu przyłącza, który umożliwi rozbudowę sieci lub przyłączenie się do mediów. W ramach naszej działalności zajmujemy się opracowaniem projektu przyłącza — wykonujemy w tym celu prace analityczne i pomiarowe. Dokonujemy także wytyczenia przyłącza oraz przeprowadzamy pomiary powykonawcze, aby upewnić się, że lokalizacja oraz rozmiar przyłącza odpowiadają założeniom projektowym.

Tyczenie kojarzone jest przede wszystkim z biegiem fundamentów oraz ścian budynku mieszkalnego lub użytkowego. Jednak stosowane jest również do określenia przebiegu sieci telekomunikacyjnych i przyłączy. Oferowane usługi przyłącza dotyczą m.in.:

  • sieci elektroenergetycznych,
  • linii wodociągowych,
  • przyłączy kanalizacyjnych,
  • sieci gazowych,
  • przyłączy telekomunikacyjnych.

Mamy uprawnienia i kwalifikacje, dzięki którym nasza działalność jest w pełni legalna. Tworzymy szkice z pomiarów terenowych dla zarządców sieci. Zajmujemy się także tyczeniem obiektów budowlanych. Dokonujemy wpisów do dziennika budowy, konsultujemy zakres przeprowadzanych praz z Kierownikiem Budowy, a także sporządzamy dokumentację z całej procedury.

 

Jak wygląda tyczenie sieci i przyłączy?

Tyczenie przyłączy rozpoczynamy od rozmowy z inwestorem — analizujemy jego oczekiwania, przygotowane i zatwierdzone projekty oraz pozwolenia. Zgłaszamy podjęte prace w odpowiednim ośrodku, a następnie przechodzimy do wytyczenia przyłącza. Jego szkic przekazujemy do Kierownika Budowy, a po akceptacji dokonujemy wpisu w dzienniku budowy — formalność stanowi potwierdzenia wytyczenia sieci i przyłącza. Po realizacji przyłącza dokonujemy pomiaru powykonawczego, stosownych wpisów, a także wypełniamy niezbędne formalności. Na każdym etapie działania służymy inwestorom wsparciem merytorycznym i doradztwem. Dzięki temu unikniesz dodatkowych kosztów, a także popełnienia błędów, które mogłyby w przyszłości generować straty finansowe. Zapraszamy do współpracy.