Inwentaryzacja obiektów budowlanych

Klienci mogą zlecić naszej firmie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, której celem jest upewnienie się, że budynek lub konstrukcja powstały zgodnie z założeniami projektu. Dzięki temu etapowi mamy pewność, że inwestycja jest bezpieczna dla użytkowników.

Inwentaryzacja obiektów budowlanych obejmuje:

  • pomiar powykonawczy budynku,
  • pomiar powykonawczy przyłączy,
  • pomiar powykonawczy sieci.

 

Na czym polega inwentaryzacja powykonawcza?

Każdy projekt i budowa obiektu, na których powstanie należało uzyskać pozwolenie, zanim zostaną oddane do użytku, muszą zostać poddane inwentaryzacji powykonawczej. Jest to narzucone przepisami prawa budowlanego. Geodeta z naszego biura dokona przeglądu powstałej konstrukcji oraz uzbrojenia terenu, a zinwentaryzowaną budowlę naniesie na mapę zasadniczą. Dzięki temu plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia również nowe inwestycje. Mapa inwentaryzacji powykonawczej jest ważnym elementem dokumentacji budowy. Geodeta musi dokonać też wpisu do dziennika budowy, co ma ułatwić odbiór techniczny budynku.

 

Inwentaryzacja budowlana zastanego obiektu

Firma NIWA dokonuje też inwentaryzacji budowlanej zastanych obiektów. Dokumentacja składa się z części opisowej i zdjęć ilustrujących faktyczny stan budynku. Geodeta dokonuje opisu wyglądu budowli, stanu technicznego, materiałów budowlanych użytych do postawienia konstrukcji, przedstawia dokładną lokalizację, zajmowaną powierzchnię oraz typ budynku. Dokonuje pomiarów związanych z określeniem wysokości, przebiegiem granic czy dostępem do drogi.

 

inwentaryzacja obiektu budowlanego

 

Geodeta realizuje niezbędne pomiary (ścian, okien, drzwi, elewacji) oraz przygotowuje rzut techniczny i przekroje budynku. Analizuje konstrukcję od fundamentów po dach, co potrzebne jest do renowacji i przebudowy, zmiany aranżacji lub gdy planowana jest rozbiórka.