INWENTARYZACJA BUDOWLANA ZASTANEGO OBIEKTU W WEJHEROWIE

Jedną z naszych specjalizacji są inwentaryzacje obiektów budowlanych. Ich celem jest upewnienie się, że budynek lub konstrukcja powstały zgodnie z założeniami projektu. Sama procedura polega na wykonaniu czynności pomiarowych, kartograficznych i obliczeniowych w celu sprawdzenia faktycznego położenia, wymiarów i kształtu inwentaryzowanego obiektu. Aby czynności zostały dokonane zgodnie z wymogami prawa, pieczę nad nimi powinien sprawować geodeta z odpowiednimi uprawnieniami i kompetencjami. Właśnie takich pracowników zatrudniamy, dlatego współpracując z nami, masz pewność, że wszystkie dokumenty i formalności zostaną wykonane w legalny i precyzyjny sposób.

 

Co obejmuje inwentaryzacja obiektów budowlanych?

Dzięki przeprowadzeniu inwentaryzacji zyskasz pewność, że inwestycja jest bezpieczna dla użytkowników, a jej poszczególne elementy są zlokalizowane zgodnie z wymogami techniczno-prawnymi. Inwentaryzacja obiektów budowlanych obejmuje:

  • pomiar powykonawczy budynku — uwzględnia m.in. sam budynek, ogrodzenie, podjazd, parking i inne nawierzchnie utwardzone,
  • pomiar powykonawczy przyłączy — ten dotyczy przyłączy wody, prądu, gazu czy elementów infrastruktury odpowiedzialnych za odprowadzanie ścieków,
  • pomiar powykonawczy sieci — umożliwia pozyskanie danych dotyczących rozmieszczenia infrastruktury sieciowej.

Z całej procedury sporządzamy dokumenty, które są konieczne do zgłoszenia zakończenia budowy i starania się o wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Przeprowadzamy również inwentaryzację obiektów zastanych, która ma opisywać i ilustrować faktyczny stan nieruchomości. Przeprowadza się ją najczęściej w związku z brakiem pełnych informacji odnośnie do stanu technicznego obiektu lub w związku z planami dotyczącymi jego przebudowy.

 

inwentaryzacja obiektu budowlanego

 

Na czym polega inwentaryzacja obiektów budowlanych?

Każdy projekt i budowa obiektu, na których powstanie należało uzyskać pozwolenie, zanim zostaną oddane do użytku, muszą zostać poddane inwentaryzacji powykonawczej. Jest to narzucone przepisami prawa budowlanego. Geodeta z naszego biura dokona przeglądu powstałej konstrukcji oraz uzbrojenia terenu, a zinwentaryzowaną budowlę naniesie na mapę zasadniczą. Dzięki temu plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia również nowe inwestycje. Mapa inwentaryzacji powykonawczej jest ważnym elementem dokumentacji budowy. Geodeta musi dokonać też wpisu do dziennika budowy, co ma ułatwić odbiór techniczny budynku.