USŁUGI KARTOGRAFICZNE W WEJHEROWIE

Oferujemy szeroki zakres usług kartograficznych. Zajmujemy się sporządzaniem map służących zarówno do celów projektowych, jak i sądowych. W każdym wypadku dokument jest przygotowywany na podstawie stanu faktycznego, dokonanych obliczeń oraz informacji znajdujących się w MPZP — Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Dzięki temu mapy dają faktyczny obraz tego, w jaki sposób jest zagospodarowany konkretny teren. Umożliwiają prowadzenie ewidencji dotyczącej budowanych obiektów mieszkalnych, użytkowych czy przemysłowych i unikanie błędów związanych z lokalizacją budynków — te są szczególnie kosztowne w naprawie, ponieważ mogą wymagać nawet całkowitego wyburzenia obiektu.

Mapy należy wykonać m.in. w związku z:

  • planami dotyczącymi budowy nowego obiektu,
  • rozbudową już istniejących budynków,
  • powstawaniem infrastruktury publicznej,
  • budową przyłączy do sieci,
  • sprzedażą nieruchomości,
  • wykonywaniem ogrodzenia — w tym wypadku warto się upewnić, że przyjęte granice są zgodne ze stanem faktycznym, aby nie musieć na kolejnych etapach przebudowywać elementów inwestycji.

Odwzorowujemy stan faktyczny działki i nieruchomości. Prawo budowlane wymaga opracowań geodezyjno-kartograficznych, które są niezbędne do wykonania każdego projektu budowlanego. Jeśli więc zależy Ci na szybkiej, sprawnej, bezpiecznej i legalnej inwestycji, skontaktuj się z nami. W terminowy i rzetelny sposób przygotujemy mapy, a także poinformujemy Cię, jak w prawidłowy sposób je odczytywać.

 

mapy

 

W jaki sposób tworzymy mapy?

W procesie tworzenia map wyróżnia się 3 najważniejsze etapy:

  1. Powstanie koncepcji mapy — należy określić rodzaj mapy, np. mapy do celów projektowych, a także wskazać, jakiego zakresu danych będzie dotyczył dokument.
  2. Zebranie i przetwarzanie danych — geodeta udaje się na miejsce nieruchomości, dokonuje pomiarów, korzysta m.in. ze zdjęć satelitarnych.
  3. Przygotowanie i opublikowanie mapy na podstawie zebranych danych i wykonanych pomiarów.

Zachęcamy do współpracy przy tworzeniu map inwestorów prywatnych, instytucje publiczne, a także przedsiębiorców — w tym m.in. deweloperów, firmy budowlane i inwestorów pracujących w przemyśle czy produkcji. Dysponujemy zapleczem technologicznym i zatrudniamy grono fachowców, którzy umożliwiają realizację pojedynczych zleceń oraz tych o szerokim zakresie. Zapraszamy do współpracy.