Usługi kartograficzne w firmie NIWA

Firma NIWA zajmuje się przygotowaniem map aktualizacyjnych, map do celów projektowych oraz map do celów sądowych. Odwzorowujemy stan faktyczny działki i nieruchomości. Prawo budowlane wymaga opracowań geodezyjno-kartograficznych, które są niezbędne do wykonania projektu budowlanego.

 

Mapa do celów projektowych

Tego rodzaju mapa jest niezbędnym składnikiem wniosku o pozwolenie na budowę domu lub budynku użytkowego, powstaje na mapie zasadniczej, która w ten sposób jest aktualizowana. Dzięki temu klient ma pewność, że jego projekt jest możliwy do realizacji na wskazanym terenie i nie koliduje z żadną inną budowlą.
Geodeta po otrzymaniu niezbędnej dokumentacji w tym nieaktualnej mapy zasadniczej, musi dokonać inspekcji wskazanego obszaru. Udaje się tam i przeprowadza wywiad, mierząc wszystko i nanosząc zmiany ukształtowania terenu na mapę zasadniczą. Wykonać to może wyłącznie osoba z uprawnieniami, pracownik firmy NIWA podpisuje oraz pieczętuje tak przygotowany dokument, który jest niezbędny do rozpoczęcia inwestycji. Za każdym razem, gdy na danym terenie powstanie nowy dom lub obiekt użytkowy mapa musi zostać zaktualizowana przez geodetę.

 

mapy

 

Mapa do celów sądowych

Mapy do celów prawnych sporządzane w naszym biurze wykorzystywane są w celu założenia księgi wieczystej, sprzedaży lub przekazania nieruchomości, jej podziału lub scalenia, wykupu lub wywłaszczenia. Geodeta na prośbę sądu, gminy lub klienta przygotowuje taką mapę, która ma odwzorować granice przebiegu, stan i zabudowanie terenu, i ma pomóc na przykład stwierdzić nabycie prawa własności przez zasiedzenie lub jako części spadku.