OBSŁUGA GEODEZYJNA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - WEJHEROWO

Naszą specjalnością jest obsługa geodezyjna obiektów budowlanych, dlatego towarzyszymy inwestorom na każdym etapie realizacji inwestycji. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, przedsiębiorcami, a także instytucjami publicznymi, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem w zakresie geodezji, kartografii i wnikliwej znajomości aspektów techniczno-budowlanych.

Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji do:

  • obsługi projektu — sporządzamy m.in. mapy do celów projektowych,
  • opracowania projektu budowlanego — przygotowujemy niezbędną dokumentację wraz ze szkicami i precyzyjnymi pomiarami,
  • dokumentacji powykonawczej — ta dotyczy nie tylko samych obiektów, ale także infrastruktury związanej z przyłączami i siecią.

Do pracy wykorzystujemy sprzęt, który pracownik dobiera, biorąc pod uwagę warunki pogodowe panujące w trakcie prac oraz ukształtowanie przestrzeni. Sporządzona dokumentacja jest uwierzytelniona poprzez stosowny podpis oraz pieczęć, dzięki czemu może być wykorzystywana np. w procedurze starania się o uzyskanie pozwolenia dotyczącego budowy czy rozbudowy obiektu.

 

nieruchomość

 

Na czym polega obsługa geodezyjna nieruchomości?

Czynności wykonywane przez geodetę są konieczne w toku postępowań związanych z budową obiektów. Specjalista uczestniczy m.in. w pracach przygotowawczych, w czynnościach przeprowadzanych trakcie budowy oraz oddawania obiektu do użytkowania, wprowadzania zmian, a nawet w procedurach związanych z rozbiórką. Dzięki pracownikom firmy NIWA czynności mają legalny charakter i jest sprawowany nadzór nad ich prawidłową realizacją, co minimalizuje ryzyko ponoszenia w przyszłości kosztów związanych z rozbiórką czy przebudową powstałego obiektu narzuconą np. ze względu na błędną lokalizację nieruchomości.

Początkowa faza budowy jest jedną z najważniejszych, a przygotowanie terenu wpływa na to, jak stabilna i bezpieczna struktura powstanie. Dlatego geodeta zajmuje się osnową realizacyjną, bada jakość gruntu, a czasami poziom wód gruntowych, wyznacza granice terenu oraz granice nieruchomości, zakłada znaki wysokościowe. Prace tego typu wymagane są podczas montażu uzbrojenia i budowy podziemnych konstrukcji. Mimo że geodeta kojarzy się przede wszystkim z budownictwem domów mieszkalnych, jest on potrzebny przy obiektach biurowych, sportowych oraz budowie dróg i mostów. Uczestniczy nawet w pomiarach powykonawczych sieci i ogólnej inwentaryzacji budynki.

 

Obsługa geodezyjna nieruchomości — odpowiedzialność geodety

Brak specjalistycznego nadzoru ze strony geodety nie tylko czyni budowę nielegalną, ale przede wszystkim naraża jej mieszkańców i użytkowników na potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia. Brak odpowiedniej stabilności gruntu czy zbyt wysoki poziom wód gruntowych może wiązać się z zastosowaniem nieodpowiednich technik budowlanych, które nie zapewniają należytej trwałości budynku i narażą go np. na osuwanie się. Geodeta jest zatem odpowiedzialny nie tylko za wytyczenie granic nieruchomości, ale i realny nadzór nad wykonywanymi na jej terenie pracami.