Obsługa nieruchomości

Towarzyszymy naszym klientom na każdym etapie inwestycji. Zajmujemy się przygotowywaniem dokumentacji do obsługi projektu, od opracowania projektu budowlanego do dokumentacji powykonawczej. Do pracy wykorzystujemy sprzęt, który pracownik dobiera, biorąc pod uwagę warunki pogodowe panujące w trakcie prac oraz ukształtowanie przestrzeni.

 

Na czym polega obsługa geodezyjna nieruchomości w firmie NIWA?

Obecność geodety wymagana jest przez prawo budowlane. Jego pomoc niezbędna jest w ciągu trwania całego cyklu życia konstrukcji: w pracach przygotowawczych, zanim powstanie, w trakcie budowy oraz oddawania do użytkowania, wprowadzania zmian, aż po rozbiórkę. Firma NIWA pomaga na każdym etapie tego procesu.

Początkowa faza budowy jest jedną z najważniejszych, a przygotowanie terenu wpływa na to, jak stabilna i bezpieczna struktura powstanie. Dlatego geodeta zajmuje się osnową realizacyjną, bada jakość gruntu, a czasami poziom wód gruntowych, wyznacza granice terenu oraz granice nieruchomości, zakłada znaki wysokościowe. Prace tego typu wymagane są podczas montażu uzbrojenia i budowy podziemnych konstrukcji. Mimo że geodeta kojarzy się przede wszystkim z budownictwem domów mieszkalnych, jest on potrzebny przy obiektach biurowych, sportowych oraz budowie dróg i mostów.

 

nieruchomość

 

A po wstępnych pracach przygotowawczych?

Podczas budowy geodeta nadzoruje realizację projektu. Ma to szczególne znacznie, jeśli na terenie powstaje więcej niż jeden budynek lub prace prowadzone są blisko innych domów i bloków mieszkalnych. Specjalista bada odkształcenia i przemieszczenia, upewnia się w ten sposób, że pobliskie konstrukcje są bezpieczne.