Wznawianie granic

Przeprowadzamy procedurę wznawiania granic. Dla czynności mają znaczenie punkty i znaki graniczne. Punkty graniczne to elementy, które wyznaczają przebieg granicy nieruchomości, a więc znajdują się na jej załamaniach. Z kolei znaki graniczne to fizyczne przedmioty znajdujące się w miejscu przebiegania punktów. Jeśli dojdzie do zniszczenia, zatarcia czy innych czynności, wpływających na uszkodzenie znaków, przeprowadza się proces wznawiania granic.

Wznowienie warto przeprowadzić w każdej sytuacji, w której pojawiają się wątpliwości co do tego, jak przebiega faktyczna granice, a także wtedy, gdy planuje się zakup lub ogrodzenie nieruchomości. Wówczas będziesz miał pewność, jaki obszar obejmuje dany obiekt, gdzie postawić elementy ogrodzenia, a także gdzie kończy się Twoja własność. W ten sposób unikniesz sporów z sąsiadami, a w przyszłości nawet kłopotliwego zasiedzenia z ich strony. Jeśli masz wątpliwości, nie czekaj — skontaktuj się z nami, by zadbać o swoją własność, aby w przyszłości nie okazało się, że straciłeś jej część.

 

Jak wygląda proces wznawiania granic?

Proces wznawiania granic polega na zgłoszeniu się do nas z problemem, przedstawieniu wydruku mapy i wskazaniu granicy, która budzi wątpliwości, a także okazaniu dokumentu, który potwierdzałby faktyczny przebieg granicy. Następnie dokonamy stosownych pomiarów i wskażemy punkty graniczne, w których zostaną umieszczone znaki graniczne. Cała procedura, z reguły, nie kończy się wydaniem żadnej wiążącej decyzji (chyba że dojdzie do sporu sądowego), a jedynie ponownym naniesieniem na granice odpowiednich oznaczeń. Zapraszamy do współpracy.