Blog

pracujący geodeta

Na czym polega tyczenie obiektów?

Tyczenie obiektów jest podstawową czynnością wykonywaną przed przystąpieniem do właściwych robót budowlanych. Bez niego nie jest możliwe przystąpienie do dalszych prac. Poniżej wyjaśniamy, na czym polega.

Czytaj więcej